Dopravní značky
Přidal/a Mejstro dne 18.03.2010 08:29
Dopravní značky nás provází každý den. Mají různý tvar, barvu, formu a každá značka má svůj vlastní význam. Jaké mají dopravní značky obrázky? Jaké existují dopravní značky?
Historie dopravních značek a dopravního značení sahá až do antiky, kde tuto funkci plnily patníky a milníky. Ty byly v novověku nahrazeny jinými dopravními značkami – verstníky, křížovými značkami (označovaly křižovatky) a hodinovými kameny (popisovaly vzdálenost v hodinách). Dopravní značky obsahující obrázky (piktogramy) ovšem přineslo až dvacáté století.
Každý správný kluk by měl znát alespoň některé dopravní značky, aby se mohl bezpečně pohybovat po silnici třeba na kole. My Vám zde předkládáme ty nejdůležitější z nich.
Více značek a informací o nich naleznete na adrese: www.dopravni-znacky.net.

Výstražné dopravní značky
 
Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky
Železniční přejezd se závorami Želzniční přejezd bez závor Křižovatka Pozor, přechod pro chodce
Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky
Děti Jiné nebezpečí Náledí Práce na silnii
       
Značky upravující přednost
       
Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky
Dej přednost v jízdě Křižovatka z vedlejší pozemní komunikací Hlavní pozemní komunikace Stůj, dej přednost v jízdě
       
Zákazové dopravní značky
       
Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky
Zákaz vjezdu všech vozidel Zákaz odbočování vlevo Zákaz odbočování vpravo Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech
Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky
Zákaz vjezdu jízdních kol Nejvyšší dovolená rychlost Zákaz stání Zákaz zastavení
Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky
Zákaz vstupu chodců Zákaz předjíždění Zákaz vjezdu osobních automobilů Zákaz vjezdu nákladních automobilů
       
Příkazové dopravní značky
       
Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky
Přikázaný směr jízdy přímo Přikázaný směr jízdy vlevo Stezka pro chodce a cyklisty Stezka pro chodce
Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky
Kkonec stezky pro chodce Stezka pro cyklisty Konec stezky pro cyklisty Jiný příkaz
       
Informativní dopravní značky
       
Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky
Jednosměrný provoz Přechod pro chodce Obec Konec obce
Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky Dopravní značky
Nemocnice První pomoc Tábořiště pro stany Jiný název