Skautskou stezkou
Přidal/a Mejstro dne 01.04.2010 09:36

V letošním roce jsme se v družinách starších skautů rozhodli, že se vydáme skautskou stezkou. Jedná se o sadu jakýchsi zkoušek, které mají prověřit znalosti, schopnosti i charakter každého z nás. V tomto článku se dozvíte, jaké jsou podmínky pro jejich splnění a co nás při tom čeká...

Skautskou stezkou


Cesta nováčka
V průběhu měsíců března a dubna se pokusíme splnit zkoušky (nazvané Cesta nováčka), které budou jakýmsi potvrzením základních znalostí a schopností skauta. Zkoušky vychází z Nováčkovské zkoušky a jejich splnění bude zaznamenáváno do tabulky na nástěnce. Splnit je lze na družinových částech schůzek či výpravách, a to buď formou příslušně motivovaných her, přímým splněním podmínek zkoušky, či doložením splnění podmínek třetí osobou (např. rodiče). Během těchto dvou měsíců se pokusíme vlastní prací vydělat 200 Kč na zakoupení brožurek jednotlivých skautských stezek, které budeme plnit po zvládnutí Cesty nováčka.

Cesta země Cesta vody
   
Cesta vzduchu Cesta ohně


Cesta země, Cesta vody, Cesta vzduchu a Cesta ohně
Po splnění Cesty nováčka a zakoupení Stezek pak začneme plnit jednotlivé aktivity Cest (Cesta země, Cesta vody, Cesta vzduchu a Cesta ohně).
Cesty jsou rozděleny do šesti oblastí, které se pak ještě člení na jednotlivé body. Tyto body lze získat splněním příslušného počtu aktivit a jejich potvrzením do Stezky. Za získání bodu a potažmo celé oblasti si lze nalepit do Stezky nálepku.
Všechny Cesty mají stejnou strukturu a lze je plnit souběžně za předpokladu, že příslušný bod byl již v nižším stupni splněn.

Do zkoušek Cesty nováčka patří:

1) Skautská hymna
(zde)
- znalost slov skautské hymny

2) Skautský znak (zde)
- znalost českého znaku skautů a skautek
- znalost mezinárodního skautského znaku

3) Zákon, slib a heslo (zde)
- znalost zákona, slibu a hesla
- umět vysvětlit co znamenají

4) Zásada denního dobrého skutku
- po dobu alespoň čtrnácti dnů si vést záznamy o dobrých skutcích

5) Obsah přečtené knihy
- přečíst a seznámit zbytek oddílu s přečtenou knihou (skautská, dobrodružná...)

6) Státní hymna, znak a vlajka ČR (zde)
- znát vzhled a co tyto znaky znamenají

7) Píle ve škole, pomoc doma

- alespoň čtrnáct dnů si vést záznamy o prospěchu (snažit se nemít trojky)
- alespoň čtrnáct dnů si vést záznamy o pomoci doma rodičům

8) Znalost okolí bydliště a klubovny
- znalost okolí klubovny a Berouna

9) Bezpečnost v dopravě a na silnici (zde)
- znalost chování v silničním provozu
- znalost základních dopravních značek

10) Organizace střediska (zde)
- znalost struktury střediska, vedoucích oddílů

11) Skautský kroj a pozdrav (kroj, pozdrav)
- mít v pořádku skautský kroj
- vědět kam co na kroji patří
- umět vysvětlit co znamená a jak vypadá skautský pozdrav

12) Oddílové signály a povely
- umět nastoupit a chovat se ve tvaru
- znát a dodržovat oddílové signály (nástup, zvednutá ruka)

13) Skautský zápisník (zde)
- založit si a vést si skautský zápisník

14) Skautské značky
(zde)
- znát základní pochodové značky
- umět se podle nich pohybovat

15) Chování v přírodě

- znalost pravidel pro pobyt v přírodě
- tato pravidla dodržovat (na výpravách)

16) Rozdělávání a zabezpečení ohně (zde)
- znalost základních ohňů a jejich použití
- umět oheň rozdělat a poté uklidit ohniště

17) 6. skautských uzlů a jejich užití (zde)
- znalost šesti skautských uzlů

18) Práce s kapesním nožem, manuální zručnost

- znát zásady bezpečného používání skautského nože a sekery
- vyrobit vlastnoručně nějaký předmět, či vyrobit model

19) Přišít záplatu a knoflík
- dokáže přišít knoflík a zalátat díru na oblečení záplatou

20) Krabička polední záchrany (zde)
- znalost obsahu KPZ
- správně vybavená KPZ

21) Zásady osobní hygieny
- znalost a používání základních hygieických pravidel (mytí rukou, čištění zubů...)

22) Znalost veoucích oddílu (zde)
- Znalost jmen a adres vedoucích
- Schopnost kontaktovat vedoucí v případě potřeby
Do jednotlivých Cest patří:

1) Co umím a co znám

- Praktický život
- Fyzická zdatnost
- Buď připraven
- Hledání řešení
- Vyjadřování
- Zručnost
- Můj oddíl

2) Kdo jsem
- Já a můj život
- Moje svědomí
- Osobní rozvoj

3) Můj kamarád
- Vztahy mezi lidmi
- Moje vztahy
- Komunikace mezi lidmi
- Pomoc druhým

4) Můj domov
- Moje rodina
- Moje parta
- Družina jako tým

5) Svět okolo nás
- Já a demokracie
- Já a občan
- Propojený svět
- Různost světa
- Příběhy našeho světa

6) Příroda kolem nás
- Pobyt v přírodě
- Vnímání přírody
- Poznávání přírody
- Hodnota přírody
- Šetrné chování

*)Podrobněji jsou podmínky rozepsány v příslušných stezkáchJednotlivé stezky a další informace jsou k dispozici v sekci Ke stažení.
Přehled o plnění zkoušek je k dispozici zde.