O našem středisku
Přidal/a Mejstro dne 23.08.2010 14:00
Junák - svaz skautů a skautek ČR, Středisko Miloše Seiferta, Beroun
       
Středisko Miloše Seiferta patří k nejstarším v regionu a jeho historie sahá k počátku minulého století. Bez přestávky pak pracuje s dětmi ve skautském duchu od roku 1968. Za tu dobu prošly střediskem stovky a stovky dětí a přibližně podobný počet absolvoval i tábory. Navzdory celorepublikovému trendu snižování počtu členů Junáka je u nás ve středisku situace téměř opačná. Ve středisku je registrováno více jak 100 členů, z toho 80 dětí, které se pravidelně scházejí ve třech oddílech. Zbytek jsou aktivní vedoucí a čtrnáctičlenný klub oldskautů.

Vedení střediska:

Zdeněk Blín, vůdce střediska
Lubomír Mareš, zástupce vůdce střediska
Jan Mejstřík, hospodář střediska
Šárka Trunečková, výchovný zpravodaj dívčího kmene
Jan Mejstřík, výchovný zpravodaj chlapeckého kmene

Kontaktní informace:
IČO: 47558423
DIČ: CZ 47558423
Číslo účtu: 170471307/0300

Telefon: +420 602 443 611
E-mail: blin@quick.cz
  Středisko Miloše Seiferta
       
 4. oddíl Lišáci
       
Jmenujeme se Lišáci a jsme 4. skautským oddílem střediska Miloše Seiferta v Berouně.  Klubovnu máme v areálu Městské hory, kde také míváme každý pátek schůzky. Najdete nás zde mezi půl pátou a půl sedmou. Jsme oddílem koedukovaným – tzn., že jsme kluci i holky, malí i velcí. V současné době je nás kolem třiceti. Jsme normální děti jako všechny ostatní, někteří z nás hrají fotbal, holky tancují, někdo se věnuje potápění nebo třeba badmintonu, ale jedna věc nás spojuje. A to chuť každý pátek zajít na schůzku a zahrát si hry s ostatními, chodit na výpravy, nebo jet v létě na dva týdny na tábor. 
(převzato z oddílového webu)

Vedení oddílu:
Lubomír Mareš, vůdce oddílu
Marta Bartolenová, zástupce vůdce oddílu
Anna Dopiráková, zástupce vůdce oddílu
Martin Kosina, zástupce vůdce oddílu

Kontaktní informace:
Telefon:  +420 724 962 836
E-mail: lisaciberoun@seznam.cz
WWW: www.lisaci-beroun.estranky.cz
  4. oddíl Lišáci
       
 6. oddíl Medvědi
       
Jsme skautský chlapecký oddíl berounského střediska 212-01 Miloše Seiferta a sídlíme v klubovnách na Městské hoře. Oddíl vedou dlouholetí vedoucí Jan Mejstřík (1977, správce sítě a pedagogický pracovník), Zdeněk Blín (1961, projektant), Jan Holeček (1981, geolog) a Libor Kašička (1974, technik).
Náš oddíl je složen z kluků od prvních do sedmých tříd berounských škol. Schůzky v klubovně na Městské hoře máme pravidelně ve středu od 16.30 – scházíme se na dětském hřišti vedle berounského medvědária a na stejné místo kluky zase mezi 18.15 a 18.30 přivádíme. Mimo pravidelných středečních schůzek pořádáme zhruba jednou za čtrnáct dní jednodenní, půldenní nebo vícedenní víkendové výpravy, sportovní utkání, sjíždění řek na raftech či lodích, návštěvy kulturních akcí a muzeí, brigády – prostě akce. V létě pak pořádáme vlastní čtrnáctidenní tábor pod stany na říčce Javornici u Zvíkovce.

Vedení oddílu:
Jan Mejstřík, vůdce oddílu
Zdeněk Blín, zástupce vůdce oddílu
Jan Holeček, zástupce vůdce oddílu
Libor Kašička, zástupce vůdce oddílu

Kontaktní informace:
Telefon: +420 604 716 476
E-mail: jan.mejstrik@seznam.cz
WWW: www.medvediberoun.eu
  6. oddíl Medvědi
       
 7. oddíl Rysové
       
Náš oddíl funguje pod střediskem Miloše Seiferta Beroun, které vzniklo na začátku 20. století. Po roce 1989 středisko obnovilo svou činnost a současně vznikl i náš oddíl. Jsme smíšený oddíl světlušek a vlčat, schůzky jsou pravidelně každé úterý od 16:00 do 18:00 v klubovně na Městské hoře. Na našich schůzkách se děti seznámí s dalšími kamarády, zažijí spoustu legrace, zahrají si různé hry a dozví se i něco zajímavého o přírodě. Přibližně dvakrát za měsíc chodíme na výlety do přírody. Jednodenní výlety se konají v blízkém okolí Berouna, mimo to se snažíme minimálně jednou do roka vyrazit na víkendovou výpravu. Na výlety chodíme spíše do přírodního prostředí nezasaženého moderní civilizací, rádi ale navštívíme i zajímavá a turisticky atraktivní místa a oblasti. (převzato z oddílového webu)

Vedení oddílu:
Jiří Rožníček, vůdce oddílu
Michaela Lejčková, zástupce vůdce oddílu
Lenka Trunečková, zástupce vůdce oddílu
Šárka Trunečková, zástupce vůdce oddílu

Kontaktní informace:
Telefon: +420 724 418 233
E-mail: jiri.roznicek@carrier-ref.cz
WWW: www.rysove-beroun.cz
  7. oddíl Rysové
       
 80. klub oldskautů
       
Kdo jsou vlastně oldskauti? Velmi stručně a zjednodušeně je oldskautem ten, komu je přibližně více než dvacet pět let a je členem jakéhokoliv oldskautského klubu či oddílu, kterékoliv skautské organizace. Oldskauty se mohou stát také všichni, kteří se ztotožní s ideály skautingu - bývají to nejčastěji rodinní příslušníci, přátelé a známí, ale často i ti, kterým se v mládí nepodařilo skautovat tak si v pozdějším věku aktivně plní své sny. Oldskauti zpravidla více či méně aktivně pomáhají skautským oddílům. (převzato z www.oldskaut.cz)

Vedení oddílu:
Alžběta Králová, vůdce oddílu
Eva Antonínová, zástupce vůdce oddílu

Kontaktní informace:
Telefon: +420 602 443 611
E-mail: blin@quick.cz
  Klub oldskautů