Struktura organizace
Přidal/a Mejstro dne 07.03.2009 17:18
obrazekZákladní, početně nejmenší složkou Českého Junáka - svazu skautů a skautek je družina. V jejím čele stojí rádce nebo rádkyně, v oddílech vodních kormidelník. Dvě nebo více družin tvoří skautský oddíl, vedený vůdcem, nebo vůdkyní, nebo vedoucím, vedoucí.
Nejméně tři oddíly patří do jednoho střediska.

Další dva stupně mají jen význam organizační, praktická každodenní skautká činnost se v nich neodbývá. Okresní rada Junáka je složena z dobrovolných pracovníků, zvolených na okresním sněmu. Starají se o to, aby oddíly v jejich okresu mohly nerušeně, úspěšně pracovat.
V Praze, má sídlo Ústřední rada Junáka a náčelnictva. Hlavními osobami jsou tu starosta nebo starostka a načelník či náčelní.

Český Junák se hlásí ke světovému skautskému hnutí, které má dvě samostatné organizace. Skauti jsou sdruženi v organizaci zvané WOSM (World Organization of the Scout Movement) s ústředním sídlem v Ženevě. Skautky mají světové ústředí v Londýně a jejich organizace se nazývá WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts).
WOSM i WAGGGS působí ve všech světadílech. Když složíš skautský slib, stáváš se součástí hnutí, které ma mnoho miliónů členů a členek. Ať přijdeš do kterékoli země, najdeš tam skautské bratry a sestry.