Skautská stezka
Přidal/a Mejstro dne 06.03.2009 06:24

Nováčkovská zkouška

Idea
Pohovoří s vůdcem o obsahu a významu zákona, slibu, hesla a denního příkazu (zná zákon, slib, heslo a denní přílaz a dokáže o vybraných částech hovořit v debatě s vůdcem).

Sebevýchova a služba
Dbá o úpravu svého zevnějšku.

Občanství
Zná státní vlajku i její význam (vlajka jako symbol státu a pravidla jeho užívání).
Zná státní hymnu a chování při ní.
Zná tísňová telefonní čísla přivoláná pomoci.

Kultura
Má přehled o vydávaných skautských časopisech.
Vede si skautský zápisník.

Skautská dovednost
Obstará si vhodnou výstroj a výzbroj na výpravu (nezkouší se, potvrzuje se dle skutečnosti).
Vybere vhodné místo pro stavbu stanu a stan postaví.
Rozdělá oheň a zabezpečí jej.
Zorientuje mapu dle buzoly.
Zná skautské značky.
Přišije knoflík
Uváže a zná jejich užití: zkracovačka, ambulatní uzel, škotova smyčka, rybářská spojka, lodní a dračí smyčka.
Pořídí si krabičku poslední záchrany.

Skautské znalosti
Je seznámen se stručnou historií světového a českého skautingu (textem v příručce, nezkouší se).
Zná svoji družinu a oddíl (včetně družinových a oddílových pokřiků a signálů).
Zná skautský znak, pozdrav, hymnu a kroj (nejzákladnější prvky; nováček si kroj pořizuje po splnění nováčkovské zkoušky).

Zdraví
Prečte a prodiskutuje s rodiči nebo vůdcem text o nebezpečí kouření, alkoholu, drog, zneužívání dětí a sexuální výchově (viz kniha Skautskou stezkou).
Zná zásady péče o zdraví a osobní hygieny a dodržuje je.
Umí ošetřit drobná poranění - oděrku, puchýř a spáleninu sterilním obvazem.

Sport
Ujde 10 km terénem.

Vodácké doplňky
(jen pro vodní skauty a skautky)